-->

Latihan Soal Anomalia Mendel


Malam ini saya share latuhan soal soal genetika diluar ketentuan aturan mendel yang saya sebut Anomalia Mendel 

SOAL

1. Gen yang terdapat pada lalat buah dan tidak sanggup dipisahkan contohnya panjang sayap dan gen lebar abdomen akan mengalami insiden
a. pautan gen
b. pindah silang
c. pautan seks
d. gen letal
e. determinasi seks 

   
2. Gen yang mungkin terjadi pada lalat buah betina yang mengalami pindah silang yaitu . . . .
a. PpVv
b. Ppvv
c. ppVv
d. ppvv
e. betul semua
 

3. Sifat keturunan pada insan yang ditentukan oleh gen-gen yang tidak terpaut kromosom yaitu . . . .
a. buta warna
b. warna mata
c. hemofilia
d. anodontia
e. hidrosefali
 

4. Perhatikan peta silsilah ini Peta silsilah golongan darah. Individu X mempunyai golongan darah . . . .
a. O
b. AB
c. B homozigot
d. A homozigot
e. A atau B homozigot
 

5. Selain melalui pedigree, ada cara lain untuk mempelajari penurunan sifat pada manusia, yaitu . . . .
a. menggali fosil nenek moyang insan
b. membandingkan embrio insan dengan binatang
c. meneliti genetika binatang yang karakternya ibarat insan
d. mempelajari sifat pada anaknya yang lahir pertama kali
e. mempelajari penurunan sifat pada anak kembar
 


6. Perbandingan genotip 15 : 1 dihasilkan oleh keturunan F2 dari ....
a. Persilangan dengan poliploidi
b. Persilangan kriptomeri
c. Persilangan dengan dua sifat beda polimeri
d. Persilangan dengan tiga sifat beda
e. Persilangan atavisme

7. Ayam jantan berpial rose (RRpp) disilangkan dengan ayam betina berpial pea (rrPP), F1disilangkan dengan sesamanya. Perbandingan fenotip F2-nya adalah…
a. 9 : 3 : 4
b. 9 : 3 : 3 : 1
c. 12 : 3 : 1
d. 9 : 7
e. 15 : 1

8. Warna bunga Linnaria dipengaruhi oleh gen A: menghasilkan antosianin dan a: tidak menghasilkan antosianin, serta gen B: sitoplasma basa dan b: sitoplasma asam. Antosianin dalam suasana asam menghasilkan warna merah, dan dalam suasana basa menghasilkan warna ungu. Tanpa adanya antosianin bunga berwarna putih.
Apabila bunga dengan genotip AaBB disilangkan dengan bunga bergenotip aaBb, maka kemungkinan muncul anakan dengan bunga warna merah adalah….
a. 0%
b. 25%
c. 50%
d. 75%
e. 100%

9. Suatu persilangan polimeri antara gandum dengan genotip M1m1M2m2 dengan gandum genotip m1m1M2m2 Menghasilkan 400 anakan. Jumlah anakan yang mempunyai warna putih adalah….
a. 25
b. 50
c. 200
d. 75
e. 375

10. Gen H menghasilkan warna hitam pada biji gandum bersifat epistasis terhadap gen K (kuning) dan k (putih). Sedangkan gen h juga menghasilkan warna putih.
Apabila gandum dengan genotip HHkk disilangkan dengan gandum bergenotip hhKK, F1 disilangkan sesamanya, maka perbandingan fenotip F2 nya adalah….
a. 15 : 1
b. 9 : 3 : 3 : 1
c. 12 : 3 : 1
d. 9 : 3 : 4
e. 1 : 2 : 1


11. Jumlah kromosom tubuh pada belalang jantan yaitu . . . .
a. 22 + XX
b. 22 + XY
c. 22 + X
d. 11 + X
e. 11 + XY

 

12.Suatu persilangan dihibrida menghasilkan F2 dengan rasio fenotip 12 : 3 : 1. Hal ini menawarkan adanya penyimpangan aturan Mendel yaitu . . . .
a. kriptomeri
b. interaksi
c. epistasi
d. dominasi
e. polimeri
 

13. Tanaman sejenis gandum berkulit hitam (HhKk) disilangkan dengan yang berkulit kuning (hhKk). Jika gen H = hitam epistasis terhadap gen k = kuning, perbandingan fenotip hitam : kuning : putih yang muncul pada keturunannya yaitu . . . .
a. 2 : 1 : 1
b. 2 : 2 : 1
c. 4 : 2 : 2
d. 4 : 3 : 1
e. 6 : 2 : 2

14. Perhatikan denah persilangan insiden penyimpangan aturan Mendel ini.


Berdasarkan denah di atas, fenotip yang berwarna hitam terdapat pada nomor .
a. 1, 2, 3, 4, 6, dan 8
b. 1, 2, 3, 5, 7, dan 9
c. 2, 3, 4, 6, 8, dan 10
d. 3, 5, 6, 8, 10, dan 12
e. 4, 6, 8, 12, 14, dan 16

 

15. Drosophila warna tubuh kelabu dan bentuk sayap merupakan pautan. Gamet yang dibuat oleh Drosophila bergenotip BbVv yaitu . . . .
a. BV dan Bv
b. BV dan bv
c. BV, bV, dan bv
d. Bv dan bv
e. Bv dan bV
 16. Suatu persilangan yang mempunyai perbandingan fenotip F2 = 9 : 3 : 4 adalah….
a. Polimeri
b. Kriptomeri
c. Gen komplementer
d. Epistasis resesif
e. Atavisme

17. Suatu persilangan dimana suatu sifat hanya akan muncul apabila ada gen lain yang mendukungnya dan menghasilkan perbandingan fenotip F2 = 9 : 7 adalah....
a. Kriptomeri
b. Gen komplementer
c. Epistasis dominan
d. Epistasis resesif
e. Atavisme

18. Suatu persilangan ayam jantan pial walnut (RrPp) disilangkan dengan ayam betina berpial rose (RRpp). Kemungkinan anakan yang mempunyai pial single adalah....
a. 0%
b. 25%
c. 50%
d. 75%
e. 100%

19. Gen kk bersifat epistasis terhadap gen H dan h. Dari keterangan tersebut sanggup disimpulkan apabila disilangkan organisme dengan genotip HhKk dengan HhKk akan menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotip....
a. 9 : 3 : 3 : 1
b. 15 : 1
c. 9 : 7
d. 12 : 3 : 1
e. 1 : 2 : 1

20. Yang dimaksud insiden atavisme adalah....
a. Gen yang sanggup menutupi munculnya gen lain
b. Gen-gen berbeda yang mensugesti sifat yang sama
c. Gen yang sifatnya ditutupi oleh gen lain
d. Gen yang sifatnya sanggup muncul apabila ada kemunculan gen lain
e. Gen ganda yang memunculkan banyak variasi fenotip


21. Polidaktili yaitu . . . .
a. kelainan genetika ditandai dengan kulit tubuh tidak bisa membentuk pigmen melanin
b. kelainan genetika lantaran rendahnya pembentukan hemoglobin
c. kelainan genetika ditandai banyaknya jari tangan atau kaki melebihi normal
d. kelainan pada gigi yang ditandai tulang gigi berwarna putih
e. kelainan genetika lantaran tubuh tak bisa melaksanakan metabolisme fenilalanin
 

22. Pada insiden interaksi beberapa pasangan alel (atavisme) menghasilkan rasio fenotip F2 sama ibarat dihibrid biasa. Namun, digolongkan sebagai penyimpangan terhadap aturan Mendel lantaran . . . .
a. terdapat gen mayoritas yang saling menutupi
b. muncul sifat gres yang sebelumnya tidak dikenal
c. kedua induk merupakan galur murni
d. terjadi inhibiting gen
e. munculnya jenis pial yang bersifat intermediat
 

23. Jika diketahui terdapat gen

 
maka insiden pindah silang sanggup terjadi antara . . . .
a. gen A dengan gen B
b. gen b dengan gen c
c. gen B dengan gen C
d. gen B dengan gen c
e. gen c dengan gen d

24. Pernyataan berikut ini yang sesuai dengan metode determinasi seks lebah madu yaitu
a. Lebah betina (pekerja) mempunyai kromosom haploid.
b. Sel sperma mengandung kromosom haploid.
c. Lebah jantan mempunyai kromosom diploid.
d. Sel telur yang dibuahi akan menjadi lebah jantan.
e. Sel telur yang mengalami partenogenesis akan menjadi lebah pekerja
 

25. Penyimpangan aturan Mendel yang memunculkan sifat gres pada F1 dan F2 , tetapi perbandingan fenotipnya tetap disebut . . . .
a. epistasis
b. polimeri
c. kriptomeri
d. interaksi
e. komplementer 26. Persilangan antara lalat buah mata merah sayap normal dengan mata ungu sayap keriput dihasilkan F1 yang bermata merah sayap normal.Kemudian diadakan uji silang antara F1 mata merah sayap normal heterozigotik dengan induk jantan resesif, diperoleh hasil sebagai berikut.
1) 864 mata merah sayap normal
2) 876 mata ungu sayap keriput
3) 36 mata merah sayap keriput
4) 24 mata ungu sayap normal
Kedua gen tersebut terletak pada kromosom yang sama. Nilai pindah silangnya sebesar
a. 0,3 %
b. 3,3 %
c. 6,7 %
d. 33,3 %
e. 66,7 %

27. Perhatikan Diagram dibawah ini

 


Diagram diatas menawarkan terjadinya insiden . . . .
a. gagal berpisah
b. pindah silang
c. terpaut seks
d. ploidi
e. pautan
 

28. Hasil uji silang (test cross) Drosophila melanogaster tubuh abu-abu sayap panjang diperoleh hasil:
1) tubuh abu-abu sayap panjang 965 ekor,
2) tubuh hitam sayap pendek 959 ekor,
3) tubuh abu-abu sayap pendek 962 ekor, dan
4) tubuh hitam sayap panjang 964 ekor.
Berdasarkan data tersebut, sanggup disimpulkan bahwa proses yang terjadi yaitu . . . .
a. tidak ada pautan antara tubuh abu-abu dengan sayap panjang
b. terjadi pindah silang antara tubuh abu-abu dengan sayap panjang
c. terjadi gagal berpisah antara tubuh abuabu dengan sayap panjang
d. tidak ada gen yang terpaut pada kromosom seks
e. tidak terjadi rekombinasi antara tubuh abuabu dengan sayap panjang
 

29. Seorang perempuan normal menikah dengan lakilaki penderita buta warna, anak wanitanya normal menikah dengan laki-laki normal. Cucu laki-laki yang mengalami buta warna sebanyak. . . .
a. 0,0%
b. 12,5%
c. 25%
d. 50%
e. 75%
 

30. Perhatikan diagram peta silsilah dari keluarga hemofilia  

Berdasarkan data di atas untuk nomor 1 dan nomor 2 berfenotip . . . .
a. normal dan hemofilia
b. karier dan karier
c. hemofilia dan hemofilia
d. normal dan karier
e. hemofilia dan karier31.Warna biji gandum merah ditentukan oleh M1 dan M2. Dari persilangan gandum merah didapatkan keturunan dengan rasio 15 gandum biji merah dan 1 gandum biji putih. Genotipe parental yang disilangkan tersebut adalah…
A. M1m1M2m2 >< M1m1m2m2
B. M1M1M2m2 >< m1m1M2m2
C. M1m1M2M2 >< m1m1M2m2
D. M1M1M2m2 >< M1m1m2m2
E. M1m1M2m2 >< M1m1M2m2

Jawaban: E
Pembahasan:
Pada polimeri bila masih mengandung gen dominan, maka fenotipenya masih sama. Dari alternatif jawaban, yang menghasilkan jumlah kombinasi 16 (15:1) yaitu  M1m1M2m2 >< M1m1M2m2

32.Penyimpangan perbandingan fenotip pada F2 pada persilangan dengan dua sifat berbeda, contohnya dari 9:3:3:1 menjadi 9:3:4 disebut…
A. pindah silang
B. hipostasis
C. epistasis
D. polimeri
E. kriptomeri
Jawaban: E
Pembahasan:
Kriptomeri yaitu kasus penyimpangan Mendel yang seperti ada faktor yang tersembunyi.
Parental: AAbb (merah) >< aaBB (putih)
F1: AaBb (ungu)
F2: 9 = A_B_ = ungu
3 = A_bb = merah
3 = aa_B_ = putih
1 = aabb = putih
(Warna-warna tersebut pada bunga 
Linaria maroccana)

33. Disilangkan tumbuhan mangga lingkaran cantik (BBMM) dengan buah lonjong cantik (bbMm). Hasil persilangannya adalah…
a. 100% lingkaran manis                                                 
b. 50% lingkaran cantik : 50% lonjong pahit
c.  75% lingkaran cantik : 25% lonjong manis                   
d. 100% lonjong manis
e. 50% lingkaran cantik : 50% lonjong manis

Jawaban: A
Pembahasan:
P          :           BBMM(bulat manis)               ><        bbMm(lonjong manis)
G         :           BM                                                      bM, bm
F          :           BbMM (bulat manis) dan BbMm (bulat manis)
Dari persilangan diatas tampak bahwa semua keturunannya berfenotip lingkaran manis.

34.Interaksi antara dua pasang gen yang mengendalikan aksara bentuk pial ayam, dilambangkan dengan R_P_ untuk ayam berpial walnut, R_pp untuk ayam berpial rose, rrP_ untuk ayam berpial pea, dan rrpp untuk ayam berpial single. Persilangan antara ayam berpial walnut dan berpial pea menghasilkan keturunanwalnut dan rose dengan rasio 3 : 1. Berdasarkan hasil persilangan di atas, genotip induknya adalah. .
a.RRPP x rrPP                                               
b.RRPp x rrPp                                               
c. RrPP x rrPP
d. RrPP x rrPp
e. RrPp x rrPp
Jawaban: B
Pembahasan:
P          =          walnut (R_P_)             ><        pea (rrP_)
F1        =          walnut (R_P_)             :           pea (rrP_)
                                    3                      :                   1
Pada persilangan antara walnut (R_P_) dengan pea (rrP_) didapatkan keturunan yang berpial rose (R_pp), maka masing-masing induk pastilah mengandung (p). bila dituliskan :
P          = walnut (R_Pp)         ><  pea (rrPp)

35. Menghasilkan keturunan walnut dan rose dengan rasio 3:1 , maka genotip induk yang walnut harus (RRPp) bukan (RrPp) lantaran bila RrPp maka akan didapatkan keturunan yang berfenotip rose, pea, dan single. Berikut yaitu macam-macam bentuk dari persimpangan semu Hukum Mendel, kecuali …..
A.  Interaksi gen
B.   Monohibrida
C.  Gen komplementer
D.  Epistasis
E.    Polimeri
Jawaban : B
Pembahasan:
Semua pilihan di atas merupakan jenis dari persimpangan semu Hukum Mendel kecuali monohibrida lantaran monohibrida yaitu bentuk dari Hukum Mendel. Hukum Mendel I menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi (pemisahan) alel-alel suatu gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Monohibrida yaitu perkawinan yang menghasilkan pewarisan satu aksara dengan dua sifat yang berbeda.

36. Nama jenis penyimpangan semu Hukum Mendel yang sag berikteraksi dan melengkapi untuk menghasilkan dwnotip tertentu yaitu …..
A.   Kriptomeri
B.   Atavisme
C   Gen komplemetner
D.   Epistasis
E   Polimeri
Jawaban : C
Pembahasan:
Gen-gen komplementer yaitu gen yang saling berinteraksi dan saling melengkapi sehingga memunculkan fenotip tertentu. Jika salah satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud juga tidak muncul atau tidak sempurna.

37. Gen C dan P yang saling berinteraksi dan melengkapi mengakibatkan seseorang berfenotip normal (tidak bisu-tuli). Sebaliknya, bila salah satu gen tidak ada, mengakibatkan seseorang berfenotip bisu-tuli. Persilangan antara laki-laki bisu-tuli (Ccpp) dan perempuan bisu-tuli (ccPP) akan menghasilkan keturunan bisu-tuli sebanyak…
a. 0%       
b. 25%             
c. 50%             
d. 75%             
e. 100%
Jawaban: A

8. Bunga merah disilang dengan putih diperoleh f1 warna ungu f1 disilang sesamanya diperoleh hasil f2 dengan ratio perbandingannya 9 ungu : 3 merah : 4 putih. Dari hasil tersebut sanggup ditentukan bahwa terjadi insiden ……….
A. Epistasis
B. Hipostasis
C. Polimeri
D. Kriptomeri
E. Komplementer
Jawaban: D
Pembahasan
– Pada insiden kriptomeri didapatkan perbandingan 9 : 3 : 4
– Pada insiden polimeri didapatkan perbandingan 16 : 1
– Pada insiden Epistasis dan Hipostasi didapatkan perbandingan 12 : 3 : 1.

39. Ayam berpial walnut disilangkan dengan ayam berpial pea. Dari persilangan tersebut diperoleh ayam berpial rose dan single. Berdasarkan uraian tersebut, genotipe induknya adalah…
A. RRPP >< rrPp
B. RRPp >< rrPp
C. RrPP >< rrPp
D. RrPp >< rrPP
E. RrPp >< rrPp
Jawaban: E
Pembahasan :
P : RrPp >< rrPp
G : Rp >< rP Rp rp Rp
F1 : walnut (RrPP, RrPp, RrPp), rose (Rrpp), pea(rrPP, rrPp, rrPp), single (rrpp)

40.Persilangan antara bunga Linnaria maroccana merah (Aabb) dan putih (aaBb) menawarkan insiden kriptomeri. Apabila F1 yang mempunyai fenotipe ungu dan F1 yang mempunyai fenotipe merah disilangkan dan menghasilkan 360 tanaman, jumlah keturunan yang berfenotipe putih sebanyak …. tanaman
A. 45
B. 90
C. 135
D. 180
E. 270
Jawaban: B
Pembahasan:
P1 = Aabb >< aaBb
F1= AaBb (ungu), Aabb(merah), aaBb(putih), aabb(putih)
P2= AaBb (ungu) >< Aabb (merah)
F2= ungu(AABb, AaBb, AaBb), merah(AAbb, Aabb, Aabb), putih(aaBb, aabb)
Jadi, keturunan yang berfenotipe putih sebanyak yaitu : 2/8 x 360 = 90 tanaman

41. Disilangkan tumbuhan mangga lingkaran cantik (BBMM) dengan buah lonjong cantik (bbMm). Hasil persilangannya yaitu ….
A.  100% lingkaran manis
B.  50% lingkaran cantik : 50% lonjong manis
C.   50% lingkaran cantik : 50% lonjong manis
D.   50% lingkaran cantik : 50% lonjong pahit
E.    100% lonjong manis
Jawaban : A

42. Perkawinan antara kuda betina dan keledai jantan tidak sanggup menghasilkan spesies baru, karena…
a. Hibrid yang dihasilkan fertile             
b.  Hibrid yang dihasilkan steril
c. Adanya isolasi reproduksi                   
d.  Hibrid yang dihasilkan letal
e. Adanya isolasi perilaku
Jawaban : B
Tampak pada soal terjadi isolasi reproduksi yang berarti kendala dua spesies berbeda untuk reproduksi. Isolasi reproduksi yang terjadi di soal ini tergolong isolasi post zigot yang menjadikan sterilitas pada hibrid.

43.  Lima belas bersaudara kandung terdiri atas 5 perempuan dan 10 pria. Kesepuluh laki-laki pada keluarga tersebut mengalami kelainan pada salah satu anggota badannya, sedangkan ke 5 wanitanya normal. Kelainan tersebut disebabkan oleh factor genetic akhir peristiwa…
a. Pindah silang                          
b. Epistasis
c. Pautan seks                             
d. Kriptomeri
e. Gagal berpisah
Jawaban: C
Pembahasan: Tampak pada soal yang mengalami kelainan hanya seluruh anggota keluarga yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan perempuan tidak mengalami kelainan. Berarti gen yang terpaut pada gonosom Y. Pautan sex merupakan gen yang terpaut pada kromosom kelamin/gonosom.

44. Persilangan antara tumbuhan berbunga biru (BBRR) dengan tumbuhan berbunga putih (BBrr) menghasilkan keturunan F1. Peristiwa tersebut yaitu insiden komplementer. Gen B membentuk pigmen warna biru, sedangkan R membentuk enzim pengikat. Apabila F1 tersebut disilangkan dengan sesamanya, perbandingan persentase fenotipenya adalah….
A. biru : putih = 100% : 75%
B. biru : putih = 75% : 25%
C. biru : putih = 50% : 50%
D. biru : putih = 25% :75%
E. biru : putih = 0% : 100%
Jawaban: B
Pembahasan :
P1 : BBRR >< BBrr 
F1 : BBRr 
P2 : BBRr >< BBRr 
F2 : biru (BBRR, BBRr, BBRr), putih(BBrr)
Persentase fenotipe: Biru = ¾ x 100% = 75%, Putih = ¼ x 100% = 25%
Perbandingan Biru :Putih = 75% : 25%

45.Penyimpangan perbandingan fenotip F1 pada persilangan dengan dua sifat beda, contohnya dari 9 : 3 : 3 : 1 menjadi 9 : 3 : 4 disebut…
a.pindah silang           
b. hipostasis      
c. epistasis       
d.polimeri        
e.kriptomeri
Jawaban: E
Kriptomeri yaitu gen dengan sifat tersembunyi, dimana verbal / pemunculan sifatnya sangat dipengaruhi factor lain, contohnya factor asam – basa. Perbandingan fenotip F2 = 9 : 3 : 4
0  reblog


KLIK INI JIKA KURANG JELAS 
REFRENSI GENETIKA 02

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan

Iklan pulsa anita

Sponsorship