-->

Ujian Biologi Ipa Kelas 8 Smp

SOAL

1. Proses pertambahan ukuran yang bersifat irreversible (tidak kembali ke ukuran semula) disebut …
a. pertumbuhan
b. perkembangan
 
c. perkembangbiakan 
d. regenerasi

2. Simaklah data ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan berikut :
1. Tumbuh kumis
2. Jumlah sel bertambah
3. Menghasilkan sel telur
 
4. Ukuran bertambah besar
5. Mengalami menstruasi
6. Tubuh bertambah besar
Yang merupakan ciri-ciri pertumbuhan ialah …
a. 1, 2 dan 4 

b. 2, 3 dan 4 
c. 1, 3 dan 5 
d. 2, 4 dan 6

3). Faktor luar yang penting bagi tumbuhan tetapi sanggup menghambat pertumbuhan ialah …
a. suhu udara
b. kandungan nutrisi 

c. cahaya matahari 
d. hormon tumbuhan

4). Kelompok binatang yang mengalami metamorfosis tidak tepat ialah ...
a. kupu-kupu dan belalang
b. kecoak dan belalang 

c. katak dan kecoak 
d. kupu-kupu dan katak

5). Hormon pada tumbuhan yang berfungsi untuk mempercepat pemasakan buah ialah ...
a. gas etilen 

b. asam absisat 
c. sitokonin 
d. auksin

6). Proses pergiliran keturunan antara fase vegetatif dan fase generatif disebut .
a. regenerasi 

b. hemimetabola
c. metamorfosis
d. metagenesis

7). Berikut ini merupakan fungsi rangka manusia, kecuali ...
a. Malindungi organ badan yang lunak
b. Memberi bentuk tubuh
c. Tempat melekatnya otot
d. Sebagai alat gerak aktif

8). Beberapa ciri sel otot sebagai berikut:
1) bentuk panjang
2) bentuk pendek
3) berinti tunggal1
 
4) berinti banyak
5) tidak berwarna
6) warna merah muda/ tua
Ciri yang dimiliki sel otot lurik ialah nomor ….
a. 1, 3, 5 

b. 1, 4, 6 
c. 2, 3, 5 
d. 2, 4, 6

9). Apabila ada dua otot bersifat antagonis, jikalau yang satu relaksasi maka yang satu lagi …
a. melemas
b. kontraksi
 
c. tidak terpengaruh
d. membisu

10). Kelainan tulang punggung terihat dari belakang menyamping  disebut ….
a. Skoliosis
b. Atropis 

c. Lordosis  
d. Kifosis

11). Alat pencernaan pada insan yang berfungsi untuk menyerap kelebihan air dari proses pencernaan kuliner sehingga sisa-sisa kuliner menjadi berupa padatan disebut ...
a. jejunum 

b. duodenum 
c. kolon 
d. rektum

12). Enzim yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton dihasilkan oleh organ badan yaitu ...
a. mulut
b. lambung
c. pancreas
d. usus halus 

13). Berikut ini merupakan protein yang terdapat dalam plasma darah, kecuali ..
a. albumin 

b. globulin 
c. hemoglobin 
d. fibrinogen


14). Bagian darah yang berperan dalam proses pembekuan darah ialah ...
a. sel darah merah
b. sel darah putih 

c. keping darah
d. plasma darah

15). Golongan darah AB disebut resipen universal lantaran ...
a. Dapat mendapatkan trasfusi darah dari semua golongan darah
b. Dapat ditransfusikan ke semua golongan darah
c. Tidak sanggup mendapatkan transfusi darah dari semua golongan darah
d. Tidak sanggup ditransfusikan ke semua golongan darah

16). Paru-paru insan terbungkus oleh sepasang selaput yang dinamakan ...
a. bronkus 

b. alveolus 
c. trakea 
d. pleura

17). Udara yang keluar masuk paru-paru orang pandai balig cukup akal ketika melaksanakan pernapasan biasa volumenya sekitar ...
a. 500 ml 

b. 1.000 ml 
c. 1.500 ml 
d. 4.500 ml

18). Saluran yang terletak di depan kerongkongan yang kepingan dalamnya dilapisi oleh selaput lendir yang sel-selnya berambut getar ialah ...
a. trakea 

b. faring 
c. bronkus 
d. laring

19). Organ pokok tumbuhan ialah …
a. akar, batang, ranting
b. akar, batang, daun
 
c. buah, batang, biji
d. buah, akar, batang

20). Berikut ini ialah fungsi akar, kecuali …
a. Penyerap air dan unsur-unsur hara dalam tanah
b. Tempat menyimpan cadangan makanan
c. Alat perkembangbiakan generatif
d. Sebagai alat respirasi

21). Berkas pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun ialah ...
a. palisade 

b. parenkim 
c. floem 
d. xilem

22). Daun mempunyai permukaan atas dan bawah yang dilindungi lapisan epidermis yang mempunyai lapisan lilin. Lapisan lilin berfungsi untuk …
a. mengangkut hasil fotosintesis
b. mengangkut air dan garam mineral
c. daerah keluar masuknya udara
d. mencegah penguapan air yang berlebihan

23). Hasil selesai reaksi jelas pada proses fotosintesis tumbuhan hijau ialah ...
a. ATP, NADP, dan O₂
b. ATP, NADPH₂, dan O₂ 

c. amilum dan glukosa 
d. amilum dan ATP

24). Respon yang diberikan oleh tumbuhan petai cina ketika menjelang matahari terbenam ialah ...
a. Membuka polong bijinya
b. Mengatupkan daun-daunnya
c. Membuka mahkota bunganya
d. Menggugurkan daunnya yang menguning

25). Penampang melintang akar monokotil berbeda dengan penampang melintang batangnya. Berikut ini yang bukan merupakan letak perbedaan antara penampang lintang akar monokotil dan batangnya ialah ...
a. bentuk kambium
b. adanya perisikel pada akar 

c. adanya endodermis pada akar
d. letak xilem dan floem

JAWAB

1. A      2. D       3. C       4. B       5. A
6. D     7. D        8. B      9. B       10. A
11. C   12. D     13. C    14. C      15. A
16. D   17. A    18. A     19. B      20. C
21. D   22. D    23. B     24. B      25. A 


TRY AGAIN
1. Arti pertumbuhan pada makhluk hidup ialah ….
a. bertambahnya luas penyebaran spesies
b. terjadi perubahan bentuk yang terus menerus
c. penambahan ukuran yang sanggup diukur
d. proses menuju ke arah kedewasaan

2. Pupuk kompos berasal dari ….
a. kotoran hewan
b. daun-daun
c. kotoran binatang dan daun-daun
d. gabungan sisa-sisa organik

3. Serangga di bawah ini yang mengalami metamorfosis sempurna, ialah ….
a. capung
b. laron
c. nyamuk
d. kutu buku

4. Serangga di bawah ini yang mengalami metamorfosis tidak tepat ialah ….
a. lalat
b. kupu-kupu
c. semut
d. belalang sembah

5. Tumbuhan di bawah ini yang mengalami metagenesis, ialah ….
a. paku-pakuan
b. gimnospermae
c. angiospermae
d. ganggang

6. Perkembangan adalah ….
a. bertambah besarnya makhluk hidup
b. menuju ke arah kedewasaan
c. tidak sejajar dengan pertumbuhan
d. bertambahnya sel-sel baru

7. Dampak pupuk buatan terhadap tanah ialah ….
a. tanah menjadi gembur lantaran diberi pupuk
b. tanah menjadi keras lantaran mikro organisme mati
c. tanah menjadi subur dan banyak mikroorganisme
d. basil pengurai menjadi banyak

8. Alat yang dipakai untuk mengukur
pertumbuhan batang disebut ….
a. termometer
b. higrometer
c. auksanometer
d. tensimeter

9. Faktor yang menghambat pertumbuhan tumbuhan ialah ….
a. fitohormon dan suhu
b. fitohormon
c. suhu dan kelembaban udara
d. cahaya

10. Hormon yang memengaruhi atau merangsang pertumbuhan akar disebut ….
a. rhizokalin
b. kaulokalin
c. anthokalin
d. filokolin

11. Urutan dari metamorfosis tepat ialah ….
a. telur - larva - pupa - imago
b. telur - pupa - larva - imago
c. telur - larva - imago - pupa
d. telur - imago - larva - pupa

12. Salah satu jenis tumbuhan yang bisa tumbuh di tempat-tempat sumber air panas ialah ….
a. jamur
b. paku
c. ganggang tertentu
d. lumut

13. Di bawah ini yang bukan merupakan fungsi dari giberelin, ialah ….
a. merangsang pembelahan sel
b. merangsang acara kambium
c. mengakibatkan tumbuhan cepat berbunga
d. mengakibatkan tumbuhan tumbuh raksasa

14. Asam traumalin merupakan hormon yang merangsang ….
a. penyembuhan luka
b. pertumbuhan batang
c. pertumbuhan akar
d. pertumbuhan daun

15. Di bawah ini merupakan kepingan dari
sporogonium, kecuali ….
a. anteridium
b. kalipatra
c. operkulum
d. seta 1. Arti pertumbuhan pada makhluk hidup ialah ….
a. bertambahnya luas penyebaran spesies
b. terjadi perubahan bentuk yang terus menerus
c. penambahan ukuran yang sanggup diukur
d. proses menuju ke arah kedewasaan

2. Pupuk kompos berasal dari ….
a. kotoran hewan
b. daun-daun
c. kotoran binatang dan daun-daun
d. gabungan sisa-sisa organik

3. Serangga di bawah ini yang mengalami metamorfosis sempurna, ialah ….
a. capung
b. laron
c. nyamuk
d. kutu buku

4. Serangga di bawah ini yang mengalami metamorfosis tidak tepat ialah ….
a. lalat
b. kupu-kupu
c. semut
d. belalang sembah

5. Tumbuhan di bawah ini yang mengalami metagenesis, ialah ….
a. paku-pakuan
b. gimnospermae
c. angiospermae
d. ganggang

6. Perkembangan adalah ….
a. bertambah besarnya makhluk hidup
b. menuju ke arah kedewasaan
c. tidak sejajar dengan pertumbuhan
d. bertambahnya sel-sel baru

7. Dampak pupuk buatan terhadap tanah ialah ….
a. tanah menjadi gembur lantaran diberi pupuk
b. tanah menjadi keras lantaran mikro organisme mati
c. tanah menjadi subur dan banyak mikroorganisme
d. basil pengurai menjadi banyak

8. Alat yang dipakai untuk mengukur
pertumbuhan batang disebut ….
a. termometer
b. higrometer
c. auksanometer
d. tensimeter

9. Faktor yang menghambat pertumbuhan tumbuhan ialah ….
a. fitohormon dan suhu
b. fitohormon
c. suhu dan kelembaban udara
d. cahaya

10. Hormon yang memengaruhi atau merangsang pertumbuhan akar disebut ….
a. rhizokalin
b. kaulokalin
c. anthokalin
d. filokolin

11. Urutan dari metamorfosis tepat ialah ….
a. telur - larva - pupa - imago
b. telur - pupa - larva - imago
c. telur - larva - imago - pupa
d. telur - imago - larva - pupa

12. Salah satu jenis tumbuhan yang bisa tumbuh di tempat-tempat sumber air panas ialah ….
a. jamur
b. paku
c. ganggang tertentu
d. lumut

13. Di bawah ini yang bukan merupakan fungsi dari giberelin, ialah ….
a. merangsang pembelahan sel
b. merangsang acara kambium
c. mengakibatkan tumbuhan cepat berbunga
d. mengakibatkan tumbuhan tumbuh raksasa

14. Asam traumalin merupakan hormon yang merangsang ….
a. penyembuhan luka
b. pertumbuhan batang
c. pertumbuhan akar
d. pertumbuhan daun

15. Di bawah ini merupakan kepingan dari
sporogonium, kecuali ….
a. anteridium
b. kalipatra
c. operkulum
d. seta 


BENAR ATAU SALAH PERNYATAAN INI


 1. Pertumbuhan pada makhluk hidup ialah proses menuju kedewasaan (B/S)
 2. Proses yang tidak dialami serangga yang mengalami metamorfosis tidak tepat ialah pupa (B/S)
 3. Tumbuhan paku yang kita jumpai sehari-hari merupakan tumbuhan paku pada fase gametofit (B/S)
 4. Rambut menjadi putih ialah satu ciri-ciri tahap perkembangan pada manula (B/S)
 5. Sel telur yang tidak dibuahi sel sperma, terjadi penebalan dinding rahim dan peluruhan sel sperma merupakan penyebab terjadinya menstruasi pada anita (B/S)
 6. Bekerja secara tidak sadar merupakan persamaan antara otot polos dan otot jantung (B/S)
 7. Proses pencernaan secara mekanik ialah berubahnya bentuk kuliner dari berangasan menjadi halus (B/S)
 8. Diare merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus (B/S)
 9. Protein dan lemak ialah zat kuliner yang menjadi sumber energi utama bagi badan kita (B/S)
 10. Persendian yang terletak di antara tulang paha dan tulang betis ialah sendi putar (B/S)
 11. Daun pendengaran merupakan tulang rawan hialin (B/S)
 12. Otot polos terdapat hampir di seluruh kepingan badan (B/S)
 13. Kecoa merupakan serangga yang mengalami metamorfosis tepat (B/S)
 14. Enzim Ptialin ialah enzim yang terdapat di lambung (B/S)
 15. Tulang yang berisi sumsum merah sebagai daerah pembuatan sel darah ialah tulang pipih (B/S)
 16. Osteoporosis merupakan kondisi tulang yang mengalami keropos  dikarenakan kekurangan vitamin yang membantu pengerasan kalsium (B/S)
 17. Patah tulang terdapat beberapa jenis, yaitu patah tulang terbuka dimana Tulang keluar merobek kulit dan patah tulang tertutup dimana tulang Patah tidak merobek kulit (B/S)
 18. Lordosis ialah kelainan pada tulang belakang dimana tulang pada leher dan panggul melengkung ke kepingan samping kiri/kanan (B/S)
 19. Enzim Laktase berfungsi untuk mengubah Laktosa menjadi Glukosa dan Galaktosa (B/S)
 20. Enzim Pepsin berfungsi mengubah protein menjadi proteosa, pepton dan Polipeptida (B/S)

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan

Iklan pulsa anita

Sponsorship