-->

Soal Kingdom Fungi Un 2017

Pagi ini aku share sola Fungi atau soal soal pertanyaan sekitar Jamur seoga bisa untuk latihan OK

SOAL1. Makhluk hidup berikut yang bukan Fungi ialah
A.   Saccharomyces sp.
B.    Rhizopus sp.
C.    Streptomyces sp.
D.   Aspergillus sp.
E.    Penicillium sp.

C bakteri

2. Suatu koloni kapang holomorfis akan memperlihatkan
A.   bentuk sel vegetatif saja
B.    bentuk sel generatif dan sel vegetatif
C.    bentuk sel generatif aseksual saja
D.   bentuk sel generatif seksual dan aseksual
E.    bentuk sel vegetatif, sel generatif aseksual, dan seksual

Kapang holomorfik diketahui mempunyai spora seksual dan spora aseksual yang berarti akan memperlihatkan bentuk sel generatif dan sel vegetatif.

Jawaban : B

3. Perhatikan jamur jamur berikut ! 


Jamur yang sanggup dimanfaatkan untuk menghasilkan merupakan tempat pembentukan antibiotik dan pembuatan tempe ialah
A.   1 dan 3
B.    1 dan 4
C.    2 dan 5
D.   3 dan 4
E.    1 dan 5

4. Aspergillus oryzae ialah jamur yang dimanfaatkan insan untuk pembuatan kecap. Pembuahan secara generatif dari jamur tersebut dengan cara pembentukan
A.   Rhizospora
B.    Sporangiospora
C.    Zigospora
D.   Basidiospora
E.    Askospora

5. Jamur yang dipakai untuk pembuatan tauco
A.   Rhizopus oligosporus
B.    Aspergillus flavus
C.    Saccharomyces cereviceae
D.   Saccharomyces ovale
E.    Aspergillus oryzae


06. Jamur yang sanggup dipakai untuk menciptakan oncom ditunjukkan oleh gambar

A.   Aspergillus niger
B.    Rhizopus stolonifer
C.    Volvariella volvacea
D.   Neurospora crassa
E.    Penicillium notatum

07. Tubuh buah pada jamur tiram (Pleorous oetreatus)
A.   basidium
B.    konidium
C.    miselium
D.   askogonium
E.    anteridium

08. Apabila kita makan jamur, bergotong-royong yang kita makan ialah
A.   rhizoid
B.    hifa
C.    miselium
D.   basidiokarp
E.    spora

09. Berikut ini yang bukan merupakan sifat-sifat dari ialah Lumut kerak, ialah
A.   mampu hidup di tempat kering
B.    parasit
C.    simbiosis antara jamur dan ganggang
D.   kosmopolit
E.    indikator ekologi

10. Jamur yang sanggup membentuk Lichenes ialah

A.   Deuteromycotina
B.    Myxomycotina
C.    Oomycotina
D.   Zygomycotina
E.    Ascomycotina11. Jamur tidak mempunyai kormus, tetapi hanya mempunyai ….
a. talus
b. daun
c. akar
d. batang
e. cabang

12. Di bawah ini yang merupakan pernyataan yang benar ialah ….
a. anteridium mengandung dua inti
b. askogonium mengandung dua inti
c. inti askogonium berpindah tempat ke anteridium
d. askus sanggup terbentuk dari hifa haploid
e. anteridium mengandung inti yang haploid

13. Kumpulan benang-benang halus pada jamur disebut ….
a. sporangium
b. askospora
c. miselium
d. basidiospora
e. spora

14. Jamur yang ada di darat sanggup menghasilkan spora yang terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut ….
a. sorus
b. hifa
c. miselium
d. askus
e. basidium

15. Jamur sanggup berkembang biak secara aseksual dengan membentuk ….
a. konidium
b. sporangium
c. gemma
d. sorus
e. hifa

16. Dengan adanya Mikoriza pada akar, flora pinus akan mendapat ….
a. karbon dioksida
b. bahan-bahan organik
c. enzim pencernaan makanan
d. air dan materi organik
e. toksin untuk mengusir hama

17. Sekat yang menonjol dalam sporangium pada Mucor mocedo disebut ….
a. konidium
b. sporangium
c. kulomela
d. sorus
e. basidium

18. Spora yang sanggup bergerak di dalam air dengan memakai flagel disebut ….
a. oospora
b. sporangium
c. gemma
d. zoospora
e. sporofit

19. Salah satu teladan jamur Zygomycota ialah ….
a. jamur tempe
b. jamur ragi
c. jamur merang
d. jamur kuping
e. jamur tapai

20. Dinding sel pada jamur Zygomycota mengandung zat ….
a. sitokitin
b. kitin
c. selulosa
d. tanduk
e. fiositin

21. Meskipun tidak sedang bersimbiosis dengan lumut, ganggang tetap sanggup hidup mandiri. Hal ini terjadi lantaran ganggang bisa ….
a. berfotosintesis
b. hidup secara saprofit
c. hidup secara fotoautotrof
d. berkembang biak dengan membelah diri
e. hidup secara heterotrof

22. Di bawah ini yang bukan merupakan perkembangbiakan jamur secara aseksual ialah ….
a. fragmentasi
b. pembentukan konidia
c. pertunasan
d. pembentukan spora
e. peleburan sel

23. Perbedaan yang paling menonjol antara Zygomycota dan Oomycota ialah ….
a. pencernaan makanannya
b. reproduksi aseksualnya
c. reproduksi seksualnya
d. struktur hifanya
e. tanggapan c dan d benar

24. Jamur yang bersifat makroskopik biasanya termasuk dalam divisi jamur ….
a. Ascomycota
b. Basidiomycota
c. Deuteromycota
d. Zygomycota
e. Myxomicota

25. Di bawah ini yang bukan merupakan jamur dari divisi Basidiomycota ialah ….
a. jamur beracun
b. jamur tiram
c. jamur tempe
d. jamur kuping
e. jamur pinisilin

26. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri jamur Basidiomycota ialah ….
a. hifa bersekat melintang
b. reproduksi seksual menghasilkan basidium
c. reproduksi aseksual dengan konidia
d. merupakan jamur makroskopik
e. jamur ganoderma

27. Penyakit kaki atlet disebabkan oleh jamur dari divisi ….
a. Deuteromycota
b. Basidiomycota
c. Ascomycota
d. Zygomycota
e. Phicomycota

28. Aspergillus sanggup hidup secara ….
a. bebas atau mandiri
b. saprofit
c. bersimbiosis
d. parasit
e. autotrof

29. Talus yang berbentuk menyerupai kerak ialah ciri lumut kerak yang bertipe ….
a. foliosa
b. fruktikosa
c. krustosa
d. variola
e. fruktosa

30. Di bawah ini yang bukan merupakan manfaat lumut kerak bagi insan ialah ….
a. dibentuk obat
b. dibentuk kertas lakmus
c. penambah rasa atau aroma
d. indikator pencemaran air
e. flora perintis

jawab


11.A 16.D 21.A 26.D 
12.E 17.C 22.D 27.A
13.C 18.D 23.E 28.B
14.D 19.A 24.B 29.C
15.A 20.B 25. C 30.D


Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan

Iklan pulsa anita

Sponsorship