-->

Review Taxonomi Kelas X

Soal latihan yang dipakai untuk persiapan UN atau SBMPTN ini tidak mengecewakan untuk Review OK

1. Pada tumbuhan paku diketahui adanya
(1) spora
(2) sporofil
(3) zigot
(4) protalium
(5) tumbuhan dewasa
Urutan daur hidup yang benar adalah
(a) (1), (2), (3), (4), (5)
(b) (3), (1), (2), (4), (5)
(c) (1), (4), (5), (2), (3)
(d) (1), (4), (3), (5), (2)
(e) (5), (4), (2), (1), (3)

2. Paku heterospor yaitu tumbuhan paku yang menghasilkan makrospora dan mikrospora. Pada paku heterospor arkegonium dibuat oleh
(a) tumbuhan paku dewasa
(b) mikroprotalium
(c) makroprotalium
(d) makrosporofil
(e) mikrosporofil

3. Pada daur hidup tumbuhan lumut (Bryophyta), bab yang menghasilkan gamet adalah
(a) tumbuhan lumut dewasa
(b) protonema
(c) anteridium dan arkegonium
(d) zigot
(e) sporogonium

4. Akar tumbuhan paku berupa
(a) rizoid
(b) rizoma
(c) akar serabut
(d) akar tunggang
(e) geragih

5. Tingkatan takson yang paling rendah yang menempatkan jagung dan padi dalam satu kedudukan sistematik adalah
(a) divisio
(b) classis
(c) ordo
(d) familia
(e) genus

6. Spora pada tumbuhan paku dilepaskan dari sporagium melalui alat yang disebut
(a) gigi peristom
(b) protonema
(c) indusium
(d) annulus
(e) sporofit

7. Pernyataan yang benar ihwal tumbuhan paku adalah
(a) bereproduksi dengan biji
(b) mempunyai pembuluh angkut
(c) belum mempunyai akar sejati
(d) tropofil merupakan daun penghasil spora
(e) tidak mengalami pergiliran keturunan

8. Fase sporofit pada tumbuhan lumut ditandai dengan
(a) menghasilkan gamet
(b) usia panjang
(c) set kromosom haploid
(d) keturunan generatif
(e) mempunyai klorofil

9. Ciri-ciri suatu tumbuhan
1. akar tunggang
2. batang berkambium
3. fertilisasi tunggal
Kemungkinan tumbuhan yang mempunyai ciri-ciri di atas adalah
(a) pakis haji
(b) semanggi
(c) kelapa sawit
(d) bawang putih
(e) kuping gajah

10. Dari kebun dijumpai suatu tumbuhan dengan ciri-ciri
1. akar serabut
2. tulang daun menyirip
3. batang bercabang
Kemungkinan tumbuhan tersebut adalah
(a) kelapa sawit
(b) mangga
(c) pepaya
(d) pinang
(e) palem

11. Pernyataan yang salah ihwal pembagian terstruktur mengenai lada yaitu sebagai berikut
(a) termasuk kelas monokotil
(b) bergenus sama dengan sirih
(c) berakar tunggang
(d) ordonya Piperales
(e) fertilisasi ganda

12. Marchantia merupakan tumbuhan lumut berumah dua
SEBAB
Anteridium dan arkegonium pada Marchantia terletak pada individu yang berbeda

13. Tumbuhan lumut merupakan peralihan antara tumbuhan bertalus dan berkormus
SEBAB
Tumbuhan lumut sanggup mengadakan fotosintesis sehingga bersifat autotrof

14. Semua tumbuhan lumut tidak mempunyai akar sejati
SEBAB
Pada tumbuhan lumut ada sederetan sel memanjang dengan sekat tidak tepat yang disebut rizoid

15. Dalam daur hidup paku yang disebut sebagai gametofit yaitu protalium
SEBAB
Pada protalium terbentuk gametangium berupa anteridium dan arkegonium masing-masing
menghasilkan spermatozoid dan ovum

16. Tanaman paku ekor kuda yaitu jenis tumbuhan paku peralihan antara homospora dan heterospora
SEBAB
Tanaman paku ekor kuda menghasilkan spora yang sama tetapi berjenis kelamin berbeda

17. Dalam daur hidup lumut, bab yang bersifat haploid adalah
(1) tumbuhan dewasa
(2) anteridium
(3) arkegonium
(4) spermatozoid

18. Ciri khas yang dijadikan ssebagai dasar pembagian terstruktur mengenai tumbuhan paku adalah
(1) mengalami metagenesis
(2) bentuk dan letak soros pada dewa
(3) spora bersifat haploid
(4) ada tidaknya indisium

19. Tumbuhan paku yang dalam daur hidupnya sanggup menghasilkan makroprotalium adalah
(1) paku kawat
(2) paku rane
(3) paku ekor kuda
(4) paku semanggi

20. Tumbuhan di bawah ini termasuk higrofit
(1) lumut daun
(2) paku rane
(3) lumut hati
(4) paku kawat

21. Persamaan tumbuhan melinjo dengan mangga antara lain
(1) sanggup menghasilkan biji
(2) embrio tumbuhan berkutub dua
(3) akar dan batang berkambium
(4) waktu antara polinisasi dan fertilisasi cepat

22. Marchantia, suatu genus dari tumbuhan lumut sanggup berkembang
biak dengan
(1) membelah diri secara ganda
(2) memisahkan kuncup-kuncup kecil
(3) konjugasi
(4) spora

23. Pada metagenesis pteridophyta (pakupakuan) yang sanggup berfotosintesis adalah
(1) tumbuhan paku
(2) sporofil
(3) protalium
(4) sporangium

24. Ciri-ciri tumbuhan Angiospermae antara lain
(1) bakal biji terbungkus putik
(2) pembuahan ganda
(3) selisih waktu antara penyerbukan dan pembuahan sebentar
(4) mempunyai bunga sesungguhnya

25. Tumbuhan di bawah ini sudah sanggup dibedakan akar, batang dan daun kecuali
(1) paku sarang burung
(2) kelapa hibrida
(3) pengecap buaya
(4) cempedak

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan

Iklan pulsa anita

Sponsorship