-->

Latihan Un Biologi 01 April 2016

Pagi ini saya share soal Prediksi Ujian Nasional untuk melatih kembali materi usang dan gres sehingga tahu dimana materi yang masih lemah dan perlu digenjot sehingga semua menjadi OK


SOAL

1.   Perhatikan ciri – ciri ekosistem berikut :
1.       musim hambar yang panjang dan angin kencang
2.       tanah mengalami permafrost
3.       tumbuhan semusim, lichen, sphagnum
4.       hewan khas karibu
Berdasarkan ciri – ciri tersebut, tipe bioma terrestrial tersebut ialah bioma … .
A.  taiga
B.  gurun
C.  tundra
D.  savana
E.   hutan gugur

2.   Berikut ialah ciri – ciri organisme :
1.       bersifat eukariotik
2.       bersifat prokariotik
3.       respirasi secara aerobik
4.       dinding sel terbentuk dari peptidoglikan
5.       respirasi secara anaerob
6.       bersifat uniseluler dan multiseluler
Berdasarkan ciri – ciri tersebut, yang menjadi ciri utama Protista ditunjukkan oleh nomor … .
A.  1 – 3 – 6
B.  1 – 4 – 5
C.  2 – 3 – 6
D.  2 – 4 – 5
E.   2 – 4 – 6

3.   Perhatikan gambar berikut!
Gambar jamur tersebut dimasukkan kedalam kelas dan peranannya ialah … .
A.  Zigomycota , fermentasi
B.  Ascomycota, materi makanan
C.  Basidiomycota, materi makanan
D.  Basidiomycota, antibiotic
E.   Deuteromycota, fermentasi

4.   Perhatikan ciri dan sifat alat perkembangbiakan pada tumbuhan berikut!

 1. alat reproduksi dengan spora yang dikeluarkan dari sporangium
 2. alat reproduksi dengan bunga dan pembuahan tunggal
 3. alat reproduksi dengan tunas
 4. alat reproduksi dengan bunga dan pembuahan ganda
 5. bakal biji dilindungi oleh daging buah
 6. bunga mempunyai tipe strobilus jantan dan strobilus betina
Ciri dan sifat alat perkembang biakan tumbuhan Gymnospermae ditunjukan oleh nomor ... .
A.  1 dan 4
B.  2 dan 6
C.  3 dan 5
D.  4 dan 5
E.   5 dan 6

5.   Berikut beberapa spesies tumbuhan :
 1. pinus ( Pinus merkusii )
 2. karet ( Ficus elastica )
 3. damar ( Agathis alba )
 4. kelapa ( Cocos nucifera )
 5. pakis haji ( Cycas rumphii )
Berdasar jenis tumbuhan tersebut, yang mempunyai kekerabatan paling erat ialah ... .
A.  (1), (2) dan (3)
B.  (1), (3) dan (4)
C.  (1), (3) dan (5)
D.  (2), (3) dan (4)
E.   (2), (3) dan (5)

6.   Salah satu dilema lingkungan secara global ialah imbas rumah beling yang  terjadi lantaran adanya kenaikan … .
A.  kadar CO2 di atmosfer
B.  suhu lingkungan
C.  kadar partikel udara
D.  kadar materi pencemar
E.   kadar SO2 di atmosfer

7.   Pada perairan yang alirannya lambat, airnya  menjadi subur sekali untuk meningkatkan pertumbuhan secara pesat populasi alga, sehingga terjadi eutrofikasi. Peristiwa tersebut disebabkan oleh … .
A.  kelebihan CO2 dan SO2 hasil dari pelapukan sampah organik
B.  kekurangan dekomposer lantaran tingkat oksigen dalam air menurun
C.  timbunan materi organik hasil penguraian sampah anorganik dan polutan
D.  sampah anorganik yang tidak bisa terurai oleh mikroorganisme
E.   limbah minyak tanah menutupi lapisan permukaan perairan dan mematikan mikroorganism

8.   Perhatikan siklus nitrogen berikut !

Pada skema siklus tersebut, proses yang terjadi pada P ialah ... .
A.  fiksasi
B.  nitrifikasi
C.  nitritasi
D.  nitratasi
E.   denitrifikasi

9.   Untuk peningkatan hasil pertanian salah satunya dengan pembasmian hama memakai DDT. Akibat penggunaan DDT bagi keseimbangan ekosistem ialah … .
A.  takaran rendah akan menghambat pertumbuhan tanaman
B.  meningkatnya populasi serangga yang tidak bersifat hama
C.  terjadi penumpukan di lingkungan lantaran DDT tidak cepat terurai kembali
D.  menjadikan mutasi sehingga sanggup menghasilkan keturunan yang cacat
E.   DDT bersenyawa dengan unsur hara dalam tanah dan menghasilkan zat beracun

10. Perhatikan gambar berikut!


Nama dan fungsi jaringan tumbuhan yang ditunjuk oleh X ialah … .
A.  xylem yang berfungsi sebagai pengangkut air dan zat hara
B.  floem yang berfungsi sebagai penyimpan masakan cadangan
C.  empulur yang berfungsi sebagai pengangkut makanan
D.  epidermis yang berfungsi sebagai pelindung jaringan sebelah dalam
E.   sklerenkim yang berfungsi sebagai penguat organ batang

11. Perhatikan gambar berikut !


Fungsi belahan yang ditunjuk X ialah … .
A.  mendapatkan rangsang
B.  menanggapi rangsang
C.  memberi zat masakan bagi sel saraf
D.  melanjutkan rangsang ke sel saraf lain
E.   mengatur segala acara sel saraf

12. Perhatikan gambar berikut !

Hubungan yang sempurna antara nama pembuluh darah dan fungsi dari X ialah … .
A.  arteri pulmonalis, mengangkut darah kaya CO2 dari ventrikel dexter ke paru – paru
B.  vena pulmonalis, mengangkut darah kaya O2 dari paru – paru ke atrium sinister
C.  vena cava superior, mengangkut darah kaya CO2 dari tubuh belahan atas ke atrium dexter
D.  aorta, mengangkut darah kaya CO2 dari tubuh belahan atas
E.   aorta, mengangkut darah kaya O2 keseluruh tubuh

13. Peredaran darah insan disebut sistem peredaran darah ganda, lantaran darah ... .
A.  beredar di luar pembuluh darah
B.  selalu beredar di dalam pembuluh darah.  
C.  melewati jantung dua kali dalam dua kali peredaran
D.  melewati jantung dua kali setiap satu kali peredaran
E.   beredar di dalam dan di luar pembuluh darah 

14. Perhatikan gambar dibawah ini


Gangguan pada sistem peredaran darah yang terlihat pada gambar, darah sukar membeku jikalau terjadi luka, dan disebabkan oleh faktor keturunan disebut … .
A.  Anemia
B.  thallasemia
C.  sklerosis
D.  hemofilia
E.   leukemia

15. Roti tawar yang dilumatkan bila dicampur dengan air liur dan diuji dengan larutan benedict akan berwarna merah bata, tetapi bila nasi tersebut ditetesi air jeruk nipis, dicampur air liur dan diuji pula dengan benedict tidak berwarna merah bata. Hal tersebut disebabkan bahwa kerja enzim ptialin ... .
A.  dipengaruhi oleh pH
B.  bersifat spesifik
C.  dipengaruhi oleh suhu
D.  dihambat oleh inhibitor
E.   dipengaruhi oleh koenzim

16. Perhatikan gambar sistem ekskresi!


Seseorang yang mengalami gangguan albuminuria diakibatkan kerusakan pada nefron nomor … .
A.  5
B.  4
C.  3
D.  2
E.   1

17. Meskipun hati bukan salah satu organ pencernaan tetapi sangat penting lantaran ... .
A.  sanggup mensekresikan empedu yang memegang peranan penting dalam pencernaan karbohidrat
B.  sanggup mensekresikan empedu yang memegang peranan penting dalam pencernaan protein
C.  sanggup mensekresikan empedu yang memegang peranan penting dalam pencernaan lemak
D.  mengaktifkan tripsinogen yang dihasilkan pancreas mengubah laktosa menjadi glukosa
E.   mengaktifkan dipeptidase yang dihasilkan pancreas mengubah pepton menjadi asam amino
  
18. Perhatikan diagram acara udara pernapasan berikut !


Berdasarkan gambar tersebut, pernyataan yang benar ihwal volume udara paru – paru ditunjukkan oleh nomor ... .
A.  1 ialah Volume pernapasan normal
B.  2 ialah Udara pernapasan tidal
C.  4 ialah udara Cadangan 
D.  5 ialah Udara komplementer
E.   6 ialah volume Kapasitas vital paru – paru

19. Pada siklus menstruasi, folikel yang telah melepaskan ovum bermetamorfosis korpus luteum, penghasil hormon progesteron. Pengaruh hormon tersebut apabila ovum tidak dibuahi oleh sperma ialah … .
A.  endometrium luruh, merangsang perkembangan folikel baru
B.  mengaktifkan sekresi lendir kelenjar-kelenjar endometrium
C.  mempertahankan endometrium sehingga siap ketika implantasi
D.  menstimuli pertumbuhan folikel sehingga cepat membesar
E.   meningkatkan produksi LH dan FSH oleh kelenjar hipofisis

20. Perhatikan tabel hasil pengamatan pertumbuhan kecambah kacang hijau berikut:

kecambah
air
hormon
nutrisi
temperatur
cahaya
Ket. Tumbuh
1
+
+
+
+
subur
2
+
+
+
kurang
3
+
+
kurang
4
+
+
+
+
subur
Berdasarkan data tersebut, sanggup disimpulkan bahwa unsur utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kecambah ialah ... .
A.  air, hormon dan nutrisi
B.  air, hormon dan cahaya
C.  air, temperatur dan cahaya
D.  hormon, temperatur dan cahaya
E.   hormon, nutrisi dan temperatur

21. Perhatikan gambar berikut !


Kesimpulan dari percobaan tersebut, sel mengalami bencana … .
A.  plasmolisis, lantaran sel tumbuhan dimasukkan dalam larutan hipertonis
B.  plasmolisis, lantaran sel tumbuhan dimasukkan dalam larutan isotonis
C.  plasmolisis, lantaran sel tumbuhan dimasukkan dalam larutan hipotonis
D.  imbibisi, lantaran sel tumbuhan dimasukkan dalam larutan hipertonis
E.   imbibisi, lantaran sel tumbuhan dimasukkan dalam larutan hipotonis

22. Perhatikan gambar berikut!

Organel yang berfungsi untuk mensintesis lisosom dan metabolism sel secara berurutan ditunjukkan oleh gambar nomor … .
A.  1 dan 3
B.  1 dan 4
C.  2 dan 3
D.  4 dan 5
E.   5 dan 4

23. Perhatikan grafik berikut !


Berdasarkan grafik tersebut, sanggup di tarik kesimpulan bahwa kerja enzim yang tidak sempurna  … .
A.  ptialin bekerja secara optimal pada keadaan netral pada pH 7
B.  pepsin bekerja secara optimal pada keadaan asam pada pH 4
C.  pepsin tidak sanggup bekerja secara optimal pada pH 2
D.  tripsin bekerja secara optimal pada pH 12
E.   ptialin bekerja secara optimal pada suasana basa

24. Salah satu tahapan respirasi aerob ialah dekarboksilasi oksidatif. Berikut ialah zat yang dihasilkan dalam tahapan tersebut ialah ... .
A.  FADH, ATP, Asetil KOA, CO2
B.  Asam piruvat, ATP, NADH
C.  CO2, Asetil KoA, NADH
D.  ADP, NADH, ATP
E.   CO2, Asetil KoA

25. Perhatikan skema siklus Calvin fotosintesis berikut !
Berdasarkan skema siklus tersebut, yang berlabel X dan Y serta Z  secara berurutan ialah ... .
A.  RuBp dan H2O serta  sintesa
B.  RuBp dan gas CO2 serta fiksasi
C.  CO2 dan glukosa serta regenerasi 
D.  PGAL dan glukosa serta reduksi
E.   PGA dan amilum serta sintesa

26. Hubungan yang paling sempurna antara proses, daerah dan hasil dalam proses respirasi sel secara aerob ialah :
PILIHAN
PROSES
TEMPAT
HASIL
A
Gikolisis
Sitoplasma
Asam piruvat. CO2
B
Siklus Krebs
Krista mitokondria
ATP,NAD,FAD, H2O
C
Glikolisis
Mitokondria
Asam Piruvat , ATP
D
Dekarboksilasi oksidatif
Mitokondria
CO2. Asetil KoA, FADH
E
Transfer Elektron
Krista mitokondria
ATP,NAD,FAD, H2O

27. Keterkaitan metabolism karbohidrat, lemak dan protein. Protein merupakan salah satu alternative untuk menghasilkan energy dengan cara memecah protein menjadi ... .
A.  asam amino masuk jalur glikolisis dan asetil Ko – A sebelum masuk ke daur Krebs
B.  asam amino masuk jalur glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif asam piruvat
C.  asam amino masuk jalur dekarboksilasi oksidatif asam piruvat dan transfor electron
D.  gliseraldehid masuk jalur glikolisis dan asetil Ko – A sebelum masuk ke daur Krebs
E.   gliseraldehid masuk jalur dekarboksilasi oksidatif asam piruvat dan transfor electron

28. Perhatikan sifat asam nukleat berikut :
 1. letak
 2. struktur
 3. basa purin
 4. basa pirimidin
 5. gula
 6. kadar
Berdasar sifat tersebut, yang membedakan antara DNA dan RNA ditunjukkan oleh nomor ... .
A.  1, 2, 3 dan 4
B.  1, 2, 3 dan 5
C.  1, 2, 4 dan 6
D.  2, 3, 5 dan 6
E.   3, 4, 5 dan 6

29. Berikut ialah tahapan – tahapan sintesis protein ;

 1. RNAd meninggalkan DNA menuju sitoplasma
 2. DNA melaksanakan transkripsi membentuk RNAd
 3. Asam amino berderet saling berikatan
 4. Terbentuk polipeptida
 5. RNAt membawa asam amino yang sesuai kodon
Urutan pada fase translasi ialah ... .
A.  1) – 2) – 4)
B.  1) – 3) – 4)
C.  2) – 1) – 4)
D.  3) – 4) – 5)
E.   5) – 3) – 4)

30. Perhatikan gambar fase dari pembelahan meiosis !


Berdasar gambar jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel tersebut dan gambar 1 dan 2 secara berurutan merupakan fase … .
A.  3 pasang, metaphase 1 dan anaphase 1
B.  3 buah, metaphase 1 dan anaphase 2
C.  6 buah, metaphase 2 dan anaphase 1
D.  6 buah, metaphase 2 dan anaphase 2
E.   6 pasang, anaphase 1 dan telofase 2

31. Perhatikan produk bioteknologi berikut !

 1. youghurt                                                      
 2. donat                                                                             
 3. insulin                            
 4. interferon                                  
 5. cloning
 6. nata de coco
Produk yang termasuk bioteknologi konvensional ialah … .
A.  1, 2, 6
B.  1, 3, 4
C.  2, 3, 4
D.  3, 4, 5
E.   3, 5, 6

32. Untuk memperoleh antibody dalam skala besar di bidang kedokteran guna mengobati penyakit yang disebabkan virus sanggup dilakukan dengan cara … .
A.  teknologi hibridoma
B.  kultur jaringan
C.  totipotensi jaringan
D.  terapi genetic
E.   transplantasi gen

33. Dampak negatif bagi keseimbangan lingkungan akhir penggunaan tumbuhan transgenik secara terus menerus dalam bidang pertanian ialah ... .
A.  berkurangnya keanekaragaman hayati
B.  tanah pertanian gampang mengalami erosi
C.  meningkatnya polusi udara oleh pestisida
D.  populasi basil tanah meningkat drastis
E.   meningkatnya populasi hama penyakit

34. Kloning merupakan bioteknologi yang sanggup dipakai untuk memperbanyak individu organisme. Dampak positif dari teknologi kloning ialah ... .
A.  menghasilkan individu dengan sifat sama dalam waktu singkat
B.  individu hasil kloning mempunyai daya tahan hidup yang tinggi
C.  meningkatkan tingkat keanekaragaman hayati
D.  memudahkan pelacakan garis keturunan
E.   menurunkan tingkat keanekaragaman hayati

35. Mendel menyilangkan tumbuhan ercis berbatang tinggi dan berbunga merah dengan tumbuhan ercis yang berbatang pendek dan berbunga putih. Semua F1 tumbuhan ercis berbatang tinggi dan berbunga merah. Jika F1 melaksanakan penyerbukan sendiri, prosentase kemungkinan F2 heterozigot untuk gen batang tinggi dan bunga merah ... .
A.  6,24 %
B.  12,5 %
C.  25%
D.  50%
E.   75%

36. Ayam pial roos (RRpp) disilangkan dengan ayam berpial pea (rrPp). Kemungkinan prosentase keturunan ayam berpial roos ialah ... .
A.  12,5 %
B.  25 %
C.  37,5 %
D.  50 %
E.   75 %

37. Wanita bermata normal, albino yang ayahnya buta warna, menikah dengan laki-laki buta warna, carrier albino. Prosentase kemungkinan lahir anak laki – laki buta warna, albino dari ijab kabul tersebut ialah ... .
A.  75%
B.  50%
C.  37,5%
D.  12,5 %
E.   6,25%

38. Berikut ialah teori – teori ihwal asal – seruan kehidupan :

 1. kehidupan diciptakan oleh zat supranatural pada ketika istimewa (teori kreasi khas)
 2. kehidupan muncul dari benda tak hidup pada banyak sekali kesempatan
 3. kehidupan tidak berasal – usul
 4. kehidupan tiba di planet ini dari mana saja
 5. kehidupan muncul berdasarkan aturan fisika kimia
Teori asal – seruan kehidupan berdasarkan Aristoteles dan Alexander Oparin secara berurutan ditunjukkan oleh nomor ... .
A.  1 dan 2
B.  2 dan 3
C.  2 dan 5
D.  3 dan 5
E.   4 dan 5

39. Perhatikan pernyataan – pernyataan berikut :

 1. ditemukan banyak Biston betularia hitam di Inggris sehabis revolusi industri
 2. paruh burung menjadi lebih pendek lantaran mencari biji di antara bebatuan
 3. ditemukan lebih banyak belalang hijau di lapangan berumput
 4. kaki kuda menjadi bertambah panjang lantaran dipakai untuk berlari
Pernyataan yang merupakan hasil dari proses seleksi alam ialah ... .
A.  1 dan 2
B.  1 dan 3
C.  2 dan 3
D.  2 dan 4
E.   3 dan 4

40. Pendapat Darwin ihwal asal mula nenek moyang jerapah berbeda dengan pendapat Lamarck. Menurut pendapat Darwin, evousi jerapah terjadi lantaran adanya proses … .
A.  adaptasi
B.  seleksi alam
C.  jenis makanan
D.  perubahan lingkungan
E.   isolasi geografis

JAWAB
1.
C
11.
A
21.
A
31.
A
2.
A
12.
E
22.
B
32.
A
3.
C
13.
D
23.
A
33.
A
4.
B
14.
D
24.
C
34.
A
5.
C
15.
A
25.
C
35.
C
6.
A
16.
E
26.
E
36.
D
7.
B
17.
C
27.
A
37.
D
8.
A
18.
B
28.
C
38.
C
9.
C
19.
A
29.
E
39.
A
10.
A
20.
B
30.
A
40.
B

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan

Iklan pulsa anita

Sponsorship