-->

Soal Genetika Ugm - Ui - Itb

1. Hemofili yakni kelainan genetik yang disebabkan oleh gen resesif yang terpaut kromosom X. Seorang anak laki-laki hemofili sanggup lahir dari perkawinan
(1) ayah normal dan ibu normal heterozigot
(2) ayah normal dan ibu hemofili karier
(3) ayah normal dan ibu normal karier
(4) ayah hemofili dan ibu normal homozigotik

3. Seorang perempuan normal bersuami laki-laki hemofili. Anak perempuannya menikah dengan laki-laki normal, maka kemungkinan cucu yang lahir yakni
(A) 25% hemofili, 75% normal
(B) 50% hemofili, 50% normal
(C) 75% hemofili, 25% normal
(D) 25% hemofili, 50% normal, 25% carrier
(E) 50% hemofili, 25% normal, 25% carrier

4. Seorang murid menderita penyakit turunan yang mempunyai silsilah keluarga sebagai berikut

Berdasarkan gambar silsilah di atas, penyakit tersebut disebabkan oleh
(A) gen resesif pada autosom
(B) gen lebih banyak didominasi pada autosom
(C) gen resesif pada kromosom x
(D) gen lebih banyak didominasi pada kromosom x
(E) gen pada kromosom Y

5. Lima belas bersaudra kandung terdiri atas 5 perempuan dan 10 pria. Kesepuluh laki-laki pada keluarga tersebut mengalami kelainan pada salah satu anggota badannya, sedangkan ke 5 wanitanya normal. Kelainan tersebut disebabkan oleh faktor genetik tanggapan bencana
A. pindah silang
B. pautan seks
C. gagal berpisah
D. epistasis
E. kriptomeri

6. Pasangan suami isteri mempunyai golongan darah A dan B, mempunyai anak yang golongan darahnya bervariasi  yaitu A, B, AB dan O. Susunan gen pasangan suami isteri tersebut adalah
(1) suami dan isteri homozigot
(2) suami homozigot, isteri heterozigot
(3) suami heterozigot, isteri homozigot
(4) suami dan isteri heterozigot
Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan

Iklan pulsa anita

Sponsorship