-->

Cerita Ngapak (Guyon)

Ngomong ngomong medang..dadi kemutan karo tanggane nyong gyeh Kang, Mbekayu, Sedulur kabeh...Kaki Samiran...hwa.ha...ha...ha....
anu panas panas agi medang teh anget...mambune tah basi pisan kang...tapi lha genah anu panas panas, medang teh...anget...ya kemringet....
nah...kon ora patia panas gyeh...wedange nyambi didamoni, disebul...sebul kaya Kaki Dukun....kon mandan adem ndean....terus disruput......(srupuuuuutt, seger pisan)...
lhah...kye putune ndelengna bae gyeh Kang...anu esih umur 4 taun lah...ya rasa ingin taune gedhe pisan...weruh Kakine nginum teh koh karo disebul sebul...aya kiye takone gyeh...

Putu : "Ki..Kakine....?"

Kaki Samiran : "Apa lup.Kulup...panas panas ngganggu bae kakine agi medang..."

hwa..hah.h...h...jebule Kaki Samiran kuwe nyambi ndelengi mahasiswi sing agi pada ngumbaih nang kos2an ngarep umaeh kae lhoh....ngumbaih kutang...ngumbaih cawet...lah jen sexy2 pisan...mulane sih anteng....

Putu : "Nyong arep takon Ki...."

Kaki Samiran : "takon apa?.."

Putu : "perasaan nyong duwe kanca...kakine kancaku lha langka sing ala kaya rika Ki...., mulane nyong ala ya gara gara rika mesti gyeh...rika mawi ala sih lah.."

Kaki Samiran : "HWeih..kurang didik ko ya karo wong tua...anake sapa sih ko?"

Putu : "ya anake anake rika lah..."

Kaki Samiran : "hwoooh dasar bocah kurang ajar..diwaraih ramane ko yah...tek penthungi ramane ngko.."

Putu : "hwa..ha...ha...ha....emosssi...?...sabar...sabar Ki..sabar...sing aso aja ngegas...anu wis tua...mengko jantunge rika kumat malah....nyong anu arep takon serius gyeh..."

Kaki Samiran : "ya takon appaaaaaa?"

Putu : "deneng sih rika nek nginum gelase didamoni...disebul sebul aya kuwe kaya mbah dukun bae Ki?"

Kaki Samiran : "Ya kon mandan adem...apa nggane panas panas kon diuyub bae...?"

Putu : "owh aya kuwe yah..."

hwa..h...h...h....mandeg dipit kang...kye putune meneng meneng mlebu njero gyeh...anu agi ngapa yah....kayong mbukaki kulkas...alalalalah meh bae datang keh...mbukak freezer...
Kakine ya anteng pisa guweh guli ndelengi mahasiswi2 pada kutangan thok...karo ngiler maning....

Putu : "jajal wedange tak wei es lah...toli adem...dadi ra didamoni maning...melasi nyong karo Kakine...wis guli ambekan setengah setengah...ditambaih ndamoni wedang maning..." (ngomong nang njero ati gyeh putune)

plung...plung...es e dilebokna siji-siji...Kakine ra sadar gyeh nek wedange dileboni es...anu agi menikmati pemandangan sih ya..

putune ndelengna bae....istilaeh wong gawe skripsi kuweh topike...: "Bagaimana Pengaruh Penambahan Es watu ke dalam teh Panas terhadap Ekspresi Kaki Samiran"..hwa..h....h....h...h.h..h...h..

didelengnaa bae kuwe Kakine..."eh.eh..eh...mulai disruput gyeh wedange...ana penarueh pa ora gyeh"(Sang Putu ngomong nang njero ati)

ternyata...
"buell...buel...srupuuuut......" (Kakine medang ...)

Putu : "Lho...lho...lho....Ki...."

Kaki Samiran : "Apa?"

Putu : "deneng esih didamoni guweh wedange...mbok wis tak tambaih es ya wis adem...?"

Kakine gundah rep njawab apa gyeh...mau jere panas didamoni kon adem...siki meneng2 ditambaih es watu nang putune...ehhh...esih didamoni....

dijawab bae nang Kakine anu bocah cilik ikih...

Kaki Samiran : "Kon tambah adem....."

hwa...ha....ha...ha.....kentekan nalar gyeh Kaki Samiran, duh jan perkara maning....
mulane sedulur...nek medang kuwe aja nyambi karo sing ora...ora....

wis lah kesel...ngesuk maning....

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan

Iklan pulsa anita

Sponsorship